Vrienden van

UPDATE Bekijk hier de laatste updates omtrent de Vrienden van Ventura!

Vrienden Van Ventura is een initiatief van de vereniging om mensen die Ventura Sport een warm hart toedragen, zowel leden als niet-leden, de mogelijkheid te bieden de vereniging te steunen. De VVV is momenteel in oprichting en wil een zo groot mogelijke groep vrienden creëren.

Wat is het doel?

Om buiten de begroting een “pot” te generen, waar vanuit de commissie kan beslissen om dit in te zetten voor bepaalde doeleinden ten bate van de vereniging. Hieronder staan een aantal voorbeelden van besteding van het geld, oftewel doelen die ten bate zijn van de vereniging en haar leden!

Wie beslist hoe het geld wordt besteed?

Er wordt een onafhankelijke commissie opgericht bestaande uit 3 personen. De volgende personen zitten in deze commissie:

 • Ab van Prooijen
 • Els Goedegebuur
 • Rien Hamerslag

Bovenstaande personen mogen een beslissing over de besteding van het geld. Het is uiteraard wel mogelijk om als ‘Vriend’ ideeën in te dienen, die de commissie dan gaat bespreken.

Hoe wordt het geld besteed?

In eerste instantie voor aanschaf van een mooi bord voor in de kantine. Hierop worden alle namen van de “Vrienden Van Ventura” vermeld. Verder kunt u denken aan bijvoorbeeld:

 • Aanschaf nieuwe korfbal- (palen en manden) of JDB materialen
 • Opleuken van de start- en of afsluitdag, denk hierbij aan huur van een zeephelling
 • Huren van een DJ of band voor de afsluitdag/ BBQ
 • Thema feest (country western etc.)
 • Sfeerteam oprichten (aanschaf spandoeken / toeters etc.)
 • Activiteiten jeugd (Sinterklaas avond)
 • Aankleding van de kantine
 • Aanschaf nieuw terras meubilair

Oftewel doelen waardoor de vereniging nog leuker wordt! Heeft u leuke ideeën waaraan het geld besteed kan worden? Mail uw idee naar en uw idee zal in de commissie worden besproken. De besteding zal via de weekbrief worden gecommuniceerd door de commissie.

Hoe wordt ik lid en wat kost het mij?

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar of u kunt zich aanmelden bij onderstaande personen:

 • Ab van Prooijen
 • Els Goedebreur
 • Arnoud Nederveen

De kosten per seizoen en per vriend zijn als volgt:

 • € 25,- incl. BTW
 • € 50,- incl. BTW incl. GRATIS deelname aan de BBQ* aan het einde van het seizoen
  *Deelname is uiteraard voor een persoon.

Deze bedragen worden via automatische incasso van uw rekening geschreven. Hiervoor krijgt u een formulier (SEPA machtiging) en deze dient ingevuld en ondertekend te worden. De looptijd is per seizoen (minimaal een seizoen), het lidmaatschap wordt stilzwijgend doorgezet. Wilt u opzeggen dan dient u dit in de maand juni te doen.

“Zakelijke” Vriend Van Ventura worden?

Voor bedrijven is dit uiteraard ook mogelijk en hebben wij een aparte regeling. Wilt u hier meer informatie over, dan u kunt dit via opvragen. Voor bedrijven kan bijvoorbeeld uw bedrijfslogo in kleur op het bord worden gezet.