In Memoriam – Arie Buitendijk

Vlak voor de jaarwisseling werden wij opgeschrikt door het trieste bericht dat Arie Buitendijk als gevolg van het coronavirus is overleden.
Arie stond aan de wieg, nee zelfs bij de geboorte, als medeoprichter, van onze sportvereniging Ventura Sport in 1969.
Arie begon zijn sportieve loopbaan bij Emos en S.K.S.
In 1969 werd in combinatie met de zaterdagafdeling van de voetbal de omni-vereniging opgericht, waarbij Arie als selectiespeler de korfbaltak onder zijn hoede nam, terwijl andere familieleden, onder andere zijn
vader Gerrit, meer actief waren op voetbalgebied.
Zeker in die beginperiode was er veel te doen binnen de club, op sportief gebied, maar ook in algemene zin.
Arie heeft veel van het formele papierwerk voor zijn rekening genomen, zoals statuten, inschrijving bij de sportbonden, kamer van koophandel ed. Ook droeg hij, uiteraard met ondersteuning van Truus, zijn steentje bij op het nog in drie vakken verdeelde korfbalveld en in de zaal, als speler van het eerste uur. Op latere leeftijd ging hij met een aantal oud-gedienden door op ‘veteranen niveau’ en nam toen (nog) meer taken binnen het algemeen en korfbalbestuur op zich. Hij heeft vrijwel alle
taken binnen het bestuur en de technische en korfbalcommissie onder zijn hoede gehad.
Bovendien was hij met het aannemingsbedrijf Buitendijk jarenlang hoofdsponsor van de club. Hij was altijd op het sportcomplex aanwezig, als er activiteiten waren, en geen taak was hem teveel. Toen de tand des tijds ook het spel op recreatie-peil te belastend maakte, werd zijn rol als vrijwilliger steeds verder uitgebreid.
Naast alle besognes rondom het bestuurlijk gebeuren heeft hij ook zijn 3 zoons enthousiast gemaakt voor de korfbal en hen uitgebreid verteld hoe het spelletje precies in elkaar zat. Dit heeft onder meer als resultaat gehad dat in de latere jaren de naam Buitendijk veelvuldig voorkwam op het wedstrijdformulier van het eerste team. Zei je Ventura dan zei je
automatisch Buitendijk was een veel gehoorde uitspraak van de mensen buiten Ventura Sport. Hij heeft de telgen ook meegegeven dat het verenigingsleven niet alleen uit sporten bestaat, maar dat er ook andere taken te doen zijn binnen een sportclub.
Eind jaren ‘70 werd er nog een sport aan Ventura toegevoegd. De afdeling tafeltennis werd als nieuweling begroet. Ook daar had hij zo zijn bemoeienis mee binnen het algemeen bestuur van de club. Zo waren er een drietal sporttakken actief binnen Ventura, maar het is niet bekend of Arie ooit een bal getrapt heeft of achter een tafeltennistafel heeft gestaan.
Wellicht tijdens de roemruchte mix-toernooien tussen de afdelingen aan het einde van het seizoen. Na verloop van tijd bleek de aanwas bij de tafeltennis echter te stagneren en zijn een aantal veteranen onder eigen vlag nog een paar jaar doorgegaan.
In 1986 werd een voor Strijen nieuwe tak van sport opgericht, namelijk de afdeling Jeu de Boules die op een smalle strook naast het eerste voetbalveld de eerste voorzichtige spelletjes speelde. Een nieuwe tak was geboren binnen de club. Ook voor de boulers was Arie actief, onder andere in samenwerking met Jan van Putten, om voor een goede baan te
zorgen en in een later stadium voor een overdekt Boule-o-drôme. Mede gezien zijn beroepsmatige ervaring kwam deze afdeling ook ‘van de grond’.
In 1991 moest met pijn in het hart en ook tot teleurstelling van Arie voor de ‘voetbal’ een moeilijke keuze gemaakt worden en werd de voetbalafdeling samengevoegd met ‘Be Quick’.
De voetbal ging verder onder de naam voetbalvereniging Strijen. Vanaf dat jaar tot met de dag van vandaag zijn beide afdelingen (korfbal en jeu de boules) nog actief binnen de club.
Toen Arie besloot zijn bestuurlijke taken over te dragen aan de jongere generatie, pakte hij het vrijwilligerswerk op een andere wijze op. Het bleef niet alleen bij organiseren van sportactiviteiten; hij nam ook praktische dingen op zich zoals zorgdragen voor thee tijdens de rust of na afloop van de selectietrainingen, zorgen dat de accommodatie behaaglijk was
tijdens de wintermaanden enz, enz, enz. Kortom, hij pakte alle voorkomende werkzaamheden aan. Ook al het onderhoud van de inventaris en het gebouw nam hij onder zijn hoede en er ging, zeker de laatste jaren, eigenlijk geen dag voorbij of hij was wel op het
complex aanwezig.
Wat Arie Buitendijk allemaal aan taken heeft gehad in de 52 jaar die hij binnen Ventura Sport actief was, is te veel om op te noemen. Een uitzondering maken we voor het boekwerk dat hij heeft samengesteld voor het 50-jarig jubileum met een mooie omschrijving van de zaken die zich in de periode 1969 tot en met 2019 hebben voorgedaan bij de club.
Voor al zijn inzet heeft het bestuur hem in het verleden tot ere-lid benoemd. Een titel die hij misschien niet helemaal nodig vond, maar die hem stiekempjes toch wel trots maakte.
Zonder zijn tomeloze inzet, zonder de steun van Truus en zijn korfballende zoons, en zonder de vrijwilligers waarop hij ook terug kon vallen, zou Ventura niet zijn wat het nu is, een sportvereniging in blakende gezondheid.
Het zal binnen de club vreemd zijn om hem niet meer tegen te komen, als het hem fataal geworden virus onder controle is, en normaal sporten en recreëren weer mogelijk zijn.
Het gemis voor zijn directe naasten is vele malen groter en wij wensen Truus, Gert-Jan en Anita, Arthur en Marianne, Peter en Hannah, en de kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur Ventura Sport