GEZOCHT: leden voor sponsorcommissie

Beste leden, supporters en ouders van jeugdleden,

De sponsorcommissie is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden! Een vereniging als Ventura Sport heeft een aantal belangrijke inkomstenbronnen zoals: contributies, opbrengsten uit de kantine en sponsorinkomsten. Nu weet en beseft iedereen dat het ledenaantal van Ventura Sport jaarlijks afneemt. Met als gevolg dat de opbrengsten uit contributies en kantine ook afnemen. De sponsorinkomsten worden steeds belangrijker voor Ventura Sport. Daarom zoeken wij enthousiaste leden voor onze sponsorcommissie.

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het opzetten en ontwikkelen van een sponsorbeleid, werven van nieuwe sponsoren (voor reclameborden, adverstenties website en weekbrief etc.) het onderhouden van relaties met bestaande sponsoren, het organiseren van sponsoractiviteiten etc.

Iedereen die het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan de sponsorcommissie is van harte welkom.

Meer informatie: neem contact op met een van de bestuursleden of stuur een e-mail naar